خدمات تامین مالی

دسترسی به شبکه سرمایه گذاران و جذب سرمایه جهت پیشبرد اهداف و تجاری سازی و ورود به بازار یکی از نیازهای اصلی هر کسب و کار و از همکاری‌های مجتمع نوآوری سگال می‌باشد. یکی از نیازهای اصلی برای عملیاتی کردن هر ایده و نوآوری های آن، سرمایه گذاری اولیه می‌باشد. هر فناور برای ورود به فاز مطالعاتی، ساخت پروتوتایپ و یا نوآوری نسبت به تولیدات پیشین نیازمند به سرمایه اولیه‌ای می‌باشد که میتوان این نیاز را با دریافت تسهیلات بانکی، جذب سرمایه از مراکز رشد و شتابدهنده‌ها و سرمایه‌گذاران تامین کرد. پس از بررسی طرح، تیم اجرایی، هزینه‌ها و امکانات مورد نیاز هر پروژه، در صورت پذیرش در ازای دریافت سهام از شرکت، اقدام به سرمایه گذاری بذری می‌کنند. این امر موجب افزایش تمرکز شتابدهنده بر هر پروژه، همراهی و پشتیبانی با تیم خواهد شد.

 


 

تامین مالی فرشته (Angel Financing)  به نوعی مدل سرمایه گذاری می گویند که در ازای دریافت سهام کسب و کارهای نوپا پشتوانه مالی مناسب را برای آنها فراهم می کنند. تامین مالی فرشته می تواند  به صورت سرمایه گذاری یکباره و یا پشتیبانی مداوم باشد. متخصصان حرفه ای با تجزیه و تحلیل کسب و کار، مشاوره و راهنمایی متناسب را پیشنهاد می‌دهند. شرکت مدیریت ثروت سگال به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه هلدینگ سگال با برنامه ریزی و اجرای استراتژی های صحیح سرمایه گذاری ماموریت تامین مالی استارتاپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا را در زیست بوم نوآوری سگال بر عهده دارد.

 

لیست خدمات :

• پردازش اطلاعات مالی
• مشاوره به بنیان گذاران
• سرمایه گذاری فرشته
 

 

تامین مالی جمعی (Crowdfunding) روشی است که در آن سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی یک کسب و کار از پس‌اندازهای خرد گردآوری می‌شود. این مشارکت جمعی از طریق سکوهای عاملین دارای مجوز تأمین مالی جمعی از فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌پذیرد. تامین مالی سگال یک سکوی تامین مالی جمعی است که با ایجاد مکانیزم های نظارتی چند لایه شامل متخصصان مالی، شرکت سبدگردان و شرکت فرابورس ایران، مسیر امنی برای مبادلات مالی در قالب مشارکت بین اشخاص حقیقی و حقوقی را در زیست بوم نوآوری سگال فراهم می آورد.
 
مزایای سرمایه گذاری جمعی برای سرمایه گذاران :
 
• سرمایه گذاری در طرح هایی که سود به مراتب بیشتر و جذاب تری نسبت به سپرده گذاری بانکی دارند.
• سرمایه گذاری در طرح هایی که حداقل سود مشخص دارند و نسبت به بازار سرمایه و خرید سهام ریسک کمتری دارند.
• سرمایه گذاری در طرح هایی که از اطلاعات آنها اطمینان کامل دارند و به صورت شفاف از جزییات آن مطلع می شوند.
• سرمایه گذاری در طرح هایی که دارای تضامین مناسب هستند و  ناظر مورد تایید فرابورس بر آنها نظارت می کند.
• سرمایه گذاری در طرح هایی که سکوی تامین مالی جمعی حمایت حقوقی از سرمایه گذاران را در آنها بر عهده گرفته است.

 

 


مجتمع نوآوری سگال