خدمات تجاری سازی

 تجاری‌سازی (Commercialization)  فرآیند تبدیل ایده‌ها و اختراعات به محصولات و یا خدمات قابل عرضه در بازار و در نتیجه ایجاد شغل و تولید ثروت است. تجاری سازی ایده های نو همواره یکی از دغدغه افزادی است که به راه‌اندازی کسب‌و‌کار خود علاقه دارند و مایل هستند تا ایده‌های خود را در جهت پاسخ به نیازهای جامعه به کار گیرند. شرکت توسعه انرژی سگال به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه هلدینگ سگال، ماموریت تجاری سازی ایده ها و طرح های کارآفرینان، استارتاپ‌ها و کسب‌و‌کارهای نوپا را در زیست بوم نوآوری سگال بر عهده دارد.
 
 
خدمات تجاری سازی :
 
• خدمات تدوین راهبرد
• خدمات طراحی محصول
• خدمات مهندسی تولید
• خدمات توسعه بازار
• خدمات مالکیت فکری
• خدمات مدیریت فناوری
• خدمات مشاوره مدیریت
 
 

مجتمع نوآوری سگال