دعوت به همکاری

 

درود؛ ضمن ابراز خرسندی از آشنایی با شما

اگر باور دارید، موفقیت در گرو تلاش شماست ...  با ما همراه شوید { مجتمع نوآوری سگال }


ایمیل جهت ارسال طرح تجاری :

complex@segalinnovation.com

 

ایمیل جهت ارسال سوابق فردی :

hrm@segalinnovation.com

 


مجتمع نوآوری سگال