دپارتمان آموزش و منتورینگ

 

یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر استارتاپ‌، دسترسی به شبکه‌ای از افراد خبره و متخصص در حوزه‌های متنوع است. این افراد با تجربه ای که در مواجهه با چالش‌های کسب‌وکار، قوانین توسعه یک استارتاپ و عوامل موفقیت و شکست استارتاپ‌ها دارند، می توانند نقش مهمی در پیشبرد و توسعه طرح های استارتاپی داشته باشند.

 

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ خدماتی است به افرادی که به دنبال پیشرفت شخصی و حرفه ای هستند راهنمایی و پشتیبانی می کند. خدمات منتورینگ می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله راهنمایی فردی، راهنمایی گروهی و راهنمایی مجازی.

منتورینگ فردی
منتورینگ فردی، یک رابطه شخصی بین یک مربی و منتی است. معمولاً شامل جلسات منظم بین دو فرد است، جایی که مربی راهنمایی، پشتیبانی و بازخورد را برای مربی ارائه می دهد. مربی به منتی کمک می کند تا اهداف خود را شناسایی کند و راهنمایی هایی در مورد چگونگی دستیابی به آنها ارائه می دهد.

منتورینگ گروهی 
منتورینگ گروهی، شامل کار یک مربی با گروهی از افراد، ارائه راهنمایی و حمایت از گروه به عنوان یک کل است. مربی ممکن است کارگاه‌ها، سمینارها یا جلسات آموزشی را به گروه ارائه دهد و به آنها کمک کند تا مهارت‌ها و دانش خود را در یک زمینه خاص توسعه دهند.

منتورینگ مجازی
منتورینگ مجازی، شکلی از راهنمایی است که به صورت آنلاین انجام می شود. این به مربیان اجازه می دهد تا بدون توجه به موقعیت مکانی با افراد از سراسر جهان کار کنند. مشاوره مجازی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، از جمله ویدئو کنفرانس، ایمیل یا رسانه های اجتماعی. این به مربیان اجازه می دهد تا برای افرادی که ممکن است به خدمات مشاوره حضوری دسترسی نداشته باشند، راهنمایی و حمایت کنند.

 

 

 


مجتمع نوآوری سگال