دپارتمان مالی و سرمایه گذاری

 

دسترسی به شبکه سرمایه گذاران و جذب سرمایه جهت پیشبرد اهداف و تجاری سازی و ورود به بازار یکی از نیازهای اصلی هر کسب و کار و از همکاری‌های مجتمع نوآوری سگال می‌باشد. یکی از نیازهای اصلی برای عملیاتی کردن هر ایده و نوآوری های آن، سرمایه گذاری اولیه می‌باشد. هر فناور برای ورود به فاز مطالعاتی، ساخت پروتوتایپ و یا نوآوری نسبت به تولیدات پیشین نیازمند به سرمایه اولیه‌ای می‌باشد که میتوان این نیاز را با دریافت تسهیلات بانکی، جذب سرمایه از مراکز رشد، شتابدهنده‌ها و سرمایه‌گذاران تامین کرد.

 

سرمایه گذاری فرشته

پس از بررسی طرح، تیم اجرایی، هزینه‌ها و امکانات مورد نیاز هر پروژه، در صورت پذیرش در ازای دریافت سهام از شرکت، اقدام به سرمایه گذاری بذری می‌کنند. این امر موجب افزایش تمرکز شتابدهنده بر هر پروژه، همراهی و پشتیبانی با تیم خواهد شد.

 

سرمایه گذاری خطر پذیر

مجتمع نوآوری سگال علاوه بر شتابدهی طرح های نوپا، علاقه مند به سرمایه گذاری خطر پذیر بر روی ایده های نوآورانه و پیشگام در صنایع مختلف می باشد.

 

 

 


مجتمع نوآوری سگال