دپارتمان مدیریت امور بین الملل

 

امروزه هيچ كشوري در جدايي كامل از كشورهاي ديگر زندگي نميكند. منابع اقتصادي، تكنولوژي و سطح زندگي افراد يك كشور، بستگي نسبي به اقتصاد كشورهاي ديگر دارد كه به وسيله جريان پيچيده اي از كالاها، خدمات، سرمايه و تكنولوژي، به هم مربوط ميشوند. در این راستا مجتمع نوآوری سگال با تعامل و همکاری در مجامع بین المللی، نسبت به توسعه زیست بوم نوآوری خود و دست یافتن به بازارهای بین المللی گام برداشته است.

مجتمع نوآوری سگال با کادر مجرب از مدیران و مشاوران با تجربه و داشتن امکانات به روز پژوهشی، فناوری و نوآوری در برنامه های راهبردی خود و برای نیل به اهداف سرامدی نوآوری در سطح کشور و منطقه همکاری های بین الملل خود را گسترش داده و با ایجاد دپارتمان مدیریت اموربین الملل بستر لازم را برای تحقق این اهداف فراهم نموده است.

 


مجتمع نوآوری سگال