دپارتمان نوآوری و شتابدهنده

 

شتابدهی

استارت آپ ها، کسب و کارهای نوپا، و هسته هایی که چارچوب های اصلی کارشان منطبق با سند چشم انداز یا افق ماموریتی ما باشند در اولویت گزینش برای شرکت در این دوره قرار می گیرند. شتابجویان ضمن بهره مندی از خدمات شامل آموزش، منتورینگ و فضای کار، می توانند از حمایت های مالی نیز به فراخور طرحی که دارند برخوردار شوند. همچنین به کمک منتورها می توانند بر روی توسعه، بهینه سازی و اجرای استراتژی های بازاریابی، توسعه نقشه راه محصول، تهیه طرح کسب و کار تمرکز کنند تا در نهایت با جذب سرمایه پا به عرصه بازار هدفشان بگذارند.

 

منتورینگ
یکی از نیازهای اساسی برای موفقیت هر استارتاپ‌، دسترسی به شبکه‌ای از افراد خبره و متخصص در حوزه‌های متنوع است. این افراد با تجربه ای که در مواجهه با چالش‌های کسب‌وکار، قوانین توسعه یک استارتاپ و عوامل موفقیت و شکست استارتاپ‌ها دارند، می توانند نقش مهمی در پیشبرد و توسعه طرح های استارتاپی داشته باشند. 

 

فضای اشتراکی
دسترسی به فضای کاری پویا، شامل محل استقرار گروه، زیرساخت های ارتباطی، دسترسی به آزمایشگاه های صنعتی و پژوهشی، شبکه ارتباطی با پژوهشگران و صنعتگران و ... از دیگر خدماتی است که مجتمع نوآوری سگال در اختیار کسب و کارهای نوپا قرار می دهد.

 

شبکه سازی
مهم ترین ویژگی که استارتاپ های موفق دارند و آنها را از بقیه متمایز می کند، این است که آنها شبکه سازی می کنند. با ایجاد یک شبکه سازی درست و معنا دار می توانند مسیری سریع و پایدار را برای موفقیت فراهم کنند. همچنین می توانند شبکه ی خود را برای دستیابی به چندین هدف تنظیم کنند.
شبکه سازی در اصل در مورد ایجاد روابط است. یعنی رابطه ای که در ان صنایع استارتاپ ها را بشناسند و اعتماد کنند بخواهند با آنها تجارت کنند. ارتباطات شخصی و حرفه ای که ایجاد می کنند می تواند به صورت تصاعدی کسب و کار آنها را رونق بخشد. این اتفاق میتواند از طریق شبکه نوآوری سگال اتفاق بیفتد.

 

 

 


مجتمع نوآوری سگال