شبکه نوآوری سگال

با توجه به پراکندگی صاحبان ایده و محصولات فناورانه در سطح کشور، فاصله جغرافیایی منطقه ویژه پتروشیمی و همچنین توسعه چشمگیر صنایع پتروشیمی در سال‌های اخیر و رشد فزاینده‌ای که با راه‌ اندازی پروژه‌های جدید این صنعت به لحاظ حجم و تنوع محصولات آن حاصل گردیده، مجتمع نوآوری سگال به منظور تسهیل فرآیند جذب و ارائه خدمات به نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان جهت رفع نیازهای فناورانه صنایع نسبت به راه اندازی سامانه برخط اقدام نموده است.
 سامانه برخط شبکه نوآوری سگال بعنوان بستر ارتباطی متمرکز، میتواند زمینه رشد و توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با استفاده از ظرفیت شتاب‌دهنده‌ها و دانش‌بنیان‌ها در کنار شرکت های فعال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را محیا سازد.

شبکه نوآوری سگال با هدف اتصال شرکای کلیدی مجتمع نوآوری سگال به همتایان صنعتی و استارتاپ های فعال شکل گرفته است تا با همکاری و هم افزایی، این بازیگران بتوانند چالش های صنایع را برطرف نمایند. ارتباط با شرکت‎ ها، سازمان ‎ها و بنگاه های اقتصادی، بخش اصلی و اساسی شبکه نوآوری سگال است.

 
ذینفعان شبکه نوآوری :
 
• مراکز تحقیقاتی
• مراکز پژوهشی
• مراکز نوآوری
• مراکز رشد
• شتابدهنده‌ها
• دانشگاهها
• پارکهای علم و فناوری
• استارت آپ ها
• کسب و کارهای دانش بنیان
• سایر سازمان‌های پیشرو
 
 

مجتمع نوآوری سگال