مشاوره استارتاپ

شروع یک کار می تواند امری پیچیده باشد. بنابراین به عنوان یک کارآفرین باید بسیاری از عوامل ناشناخته را در نظر گرفت. مشاوره استارتاپ به کسب و کارهای نوپا کمک می کند. دریافت مشاوره ی تخصصی می تواند شانس موفقیت یک کسب و کار را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این مشاوره، با اجتناب از اشتباهات پرهزینه، به تنهایی باعث صرفه جویی در زمان شده و به شدت نیازهای بودجه را کاهش می دهد. برای یک کسب و کار نوپا، خدمات مشاوره ای  و استفاده از مشاور استارتاپ مزایای بسیار زیادی دارند.

مشاوره استارتاپ برای مشاغل کوچک، کارآفرینان و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا همزمان با ایجاد ساختارهای اصلی کسب و کار یا محصولات، با کارشناسان کسب و کار نیز همکاری کنند. این از همان ابتدا کسب و کار را تقویت می کند. یک مشاور استارتاپ دانش لازم برای آن کسب و کار خاص را پیش از این کسب کرده است.

 

مزایای مشاوره استارتاپ

• دسترسی سریع به تخصص و دانش به عنوان یک کسب و کار ویا یک کارآفرین.

• روابط انعطاف پذیر، استفاده از خدمات مشاوره فقط در زمان نیاز، به دلخواه یا مقرون به صرفه بودن.

• کمک گرفتن در انجام کسب و کار به منظور تحقق اهداف شغلی.

• حذف مرحله ی آزمون و خطا و استفاده از منحنی های آموزشی: با تجربه ی حاصل از دانش مشاوران می توانید از همان ابتدا مطلع باشید .

• با کمک یک مشاور استارتاپ از اشتباهات رایج اجتناب کنید. از همان ابتدا تصمیمات بهتری بگیرید.

• در جهت رسیدن به اهداف کلیدی، از کمک و تجربه های بیشتری در سطح اجرایی بهره ببرید.

• دسترسی سریع و مطمئن به مهارت مورد نیاز، برای انجام کارهای خاص.

 

 


مجتمع نوآوری سگال