مشاوره امور بیمه ای

یکی از ضروري ترين و مهم ترین مسائلي كه در کشور شكل جدي به خود گرفته، صنعت بيمه است (شامل بیمه تامین اجتماعی و سایر بیمه های مرتبط با کار و اشتغال). حوادث روزگار آنقدر متنوع و غير قابل كنترل شده است كه هيچ گاه نمي توان راهي بهتر از بيمه را تصور كرد. علاوه بر بیمه تامین اجتماعی که برای همه کسب و کار لازم وضروری می باشد، با توجه به گسترش امکانات و تکنولوژی جدید درمانی و افزایش روز افزون هزینه های پزشکی، بیمه درمان تکمیلی و بیمه حوادث پرسنل پوشش مناسبی برای رفع نگرانیهای جدی بیمه گزاران و امکان خوبی برای تامین بخش مهمی از هزینه های مازاد بر تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و ... بیمه شدگان در زمان بروز بیماریها و حوادث می باشد.

هم کارفرمایان و هم کارگران در طول حیات کاری خود قطعا با برخی مسائل روابط کار روبرو خواهند شد که در بسیاری موارد حل آنها نیازمند دریافت خدمات مشاوره بیمه کارگری و قانون کار است. مواردی که گاه می‌توان با گرفتن یک مشاوره تلفنی رایگان قانون کار آن را حل کرد تا آنکه کار به دعاوی حقوقی کارگری و کارفرمایی بکشد

دلایل متعددی وجود دارد که نیاز به یک مشاور بیطرف در انجام بیمه نامه را دوصد چندان می نماید برای اینکه بدانیم این موضوع چقدر می تواند مهم باشد به مواردی اشاره می نماییم:

• تعدد شرکت های بیمه

• شناخت از بیمه مورد نیاز هر موضوع

• تخصصی بودن بیمه نامه ها و پیچیدگی های خاص هر بیمه نامه

• آگاهی از پوشش های بیمه ایی در هر شرکت بیمه

• راهکارهای بیمه ایی مناسب "بیمه شده" در خرید بیمه

• مقایسه بیطرف با توجه به تعدد شرکت های بیمه

• آگاهی از نحوه پرداخت خسارت در شرکت های بیمه

 

 


مجتمع نوآوری سگال