مشاوره امور مالیاتی

با توجه به گستردگی قوانین مالیاتی و همینطور جدیت دولت در اخذ مالیات، آشنایی با امور مالیاتی برای کسب و کارها بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد به عبارتی الان همه افراد به خصوص استارتاپهای محترم نیاز دارند با امور مالیاتی آشنا بوده تا به درستی تکلیف خود را انجام دهند.

بسیاری از صاحبان کسب و کارها بر این باورند که با انجام کارها توسط خودشان بهتر میتوانند پول و منابع را حفظ کنند اما واقعا چنین نیست. قوانین مالیاتی به طور مداوم در حال تغییر هستند و پیگیری این تغییرات برای افراد عادی بسیار دشوار است. عدم تسلط به قوانین مالیاتی باعث میشود تا خطر اشتباهات مالیاتی و مدیریت نامناسب مسائل مالیاتی افزایش یابد. یک مشاور خبره میتواند با تسلط به این قوانین و آگاهی از قوانین جدید کمک بزرگی به بهره مندی از قوانین کند. همچنین گاهی به علت نداشتن آگاهی کافی از قوانین ممکن است نتوانید به خوبی از مزیت های مالیاتی و روش های تخفیف قانونی آن بهره مند شوید.

 

از جمله مواردی که در امور مالیاتی کسب و کار مهم به نظر می رسد شامل:

• مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی

• مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد

• تشویقات، جرایم مالیاتی و راهکارهای بخشودگی جرایم

• هزینه های قابل قبول و استهلاکات

• آموزش دفاعیات مالیاتی و لایحه نویسی در تمام سطوح دادرسی

• مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی

• اقدامات و نحوه عمل مؤدیان در روز رسیدگی مالیاتی

• نحوه عملی و تخصصی تحریر دفاتر قانونی

• ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر

• آموزش مراحل کامل دادرسی مالیاتی

• ادارۀ وصول و اجرا

• اظهارنامۀ عملکرد اشخاص حقوقی و حقیقی

 


مجتمع نوآوری سگال