مشاوره تامین مالی

تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط یک فرآیند حیاتی است که به منظور پشتیبانی از فعالیت‌ها، توسعه و مدیریت هزینه‌ها اجرا می‌شود، موضوع تامین مالی امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل در کسب و کارهای دانش بنیان بوده و توسعه ابزارهای تأمین مالی جایگاه ویژه‌ای در دانش مالی به خود اختصاص داده است.
تامین مالی به فرآیندی اطلاق می شود که تامین سرمایه مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی، خرید تجهیزات و سرمایه‌گذاری انجام می‌ شود. تامین مالی در تمام نظام‌های اقتصادی حیاتی است و این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد تا محصولات مورد نیاز خود را خریداری و تامین کنند. تامین مالی برای ایجاد، توسعه و افزایش سودآوری کسب ‌و کار امری ضروری محسوب می‌ شود
کارشناسان متخصص و مسلط بر اصول اجرایی ساختارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ایران در قالب بخشی از خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، نسبت به ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی که شرح خدمات آن در زیر آورده شده است اقدام می نمایند.

• تدوین و بازنگری مدلهای مالی گزارش‌های توجیهی

• بررسی و ارزیابی روش‌های مختلف تامین مالی

• مشاوره تامین مالی پروژه‌ها

• مشاوره جهت اخذ تسهیلات بانکی از بانک‌های داخلی و خارجی

• ارائه ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری

• مشاوره و همکاری در تدوین قراردادهای مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

• بررسی و ارزیابی ریسک‌های مرتبط با اجرا و تامین مالی پروژه‌ و پیشنهاد روش‌های مدیریت و کاهش ریسک‌ها

 

 


مجتمع نوآوری سگال