معرفی مجتمع نوآوری سگال

 

   مجتمع نوآوری سگال، زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری باز می باشد که با خدمات حمایتی خود در راستای توانمندسازی، رشد و توسعه کسب‌ و کارهای دانش بنیان، فناور و خلاق فعالیت می نماید. مجتمع نوآوری سگال با تلفیق توانایی پژوهشگران، کارآفرینان و صاحبان صنایع به توسعه سریع فناوری کمک می نماید که این موضوع با همکاری اساتید، صاحب نظران علمی، متخصصین و پژوهشگران داخلی و بهره گیری از علوم و صنایع پیشرفته انجام می‌پذیرد.

 در کشورهای در حال توسعه ماموریت اصلی مراکز رشد عمدتاً در زمینه نوسازی صنایع موجود برای توسعه اقتصادی ملی - منطقه ­ای و نیز کاهش شکاف فناوری با کشورهای صنعتی برای افزایش توان صادرات و رقابت در بازارهای بین المللی است. در حالی که در کشورهای صنعتی ماموریت اصلی، بیشتر بر نوآوری محصول در راستای افزایش توان رقابت بین المللی متمرکز می­گردد.

 مجتمع نوآوری سگال، بعنوان یک مرکز شتاب دهنده برای حمایت و هدایت کارآفرینان، پژوهشگران و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­ سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه فعالیت می نماید. این مچتمع با کمک شبکه علمی و پژوهشی، صنعتی و تجاری خود، با ارائه مشاوره تخصصی و تامین مالی، فرآیند شکل­ گیری و رشد بنگاه های کوچک و متوسط دانش ­بنیان را تسهیل و تسریع می کند که منجر به تولید دانش، ثروت و انتقال تکنولوژی در کشور می شود.

 
 
 

ماموریت و اهم اهداف : 

  مأموريت اصلى مجتمع نوآوری سگال، ايجاد فضاى مناسب جهت تجارى كردن دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورانه و حمايت از توسعه كسب و كارهاى دانش‌بنيان است. مجتمع نوآوری سگال با ارايه خدمات حمايتى از ايجاد و توسعه کسب و کارهای جديد توسط كارآفرينان در قالب واحدهاى نوپاى فعال صاحب ايده در حوزه فناوري‌هاى پيشرفته و اهداف توسعه ای مبتنى بر دانش و فناورى پشتيبانى مى كند.

 • بستر سازى در راستاى ايجاد فرصتهاى شغلى به منظور جذب كارآفرينان و متخصصان جهت توسعه فناورى‌هاى پيشرفته
 • جذب، هدایت و حمایت از ایده ها، دستاوردهاى تحقيقاتى و فناورى‌هاى پيشرفته در مراحل خلق، توسعه و تجاری سازی
 • پشتیبانی تخصصی از طریق فراهم آوردن تجهیزات و امکانات، آموزش‌ها و مشاوره‌های  فنی و تخصصی موردنیاز
 • ارایه حمایت‌های ویژه و اختصاصی متناسب با نوع و شرایط طرح‌ها و پروژه‌ها جهت تسهیل امر تجاری سازی آنها
 • تسهیل حضور و معرفی دستاوردها و محصولات در مجامع، نمایشگاه‌ها، همایش ها، شبکه‌های تجاری ملی و بین‌المللی
 • كمك به رونق اقتصاد کشور با بکارگیری و انتقال دانش و فناوري هاى پيشرفته بین المللی

 

 


مجتمع نوآوری سگال