کارخانه نوآوری پتروشیمی

   اقتصاد دانش بنیان هسته مرکزی اقتصاد پویایی است و در قرن بیست و یکم، کشورهای پیشرفته به دنبال آن هستند. در قرون گذشته، تولید تابع سه عامل سرمایه، نیروی کار و منابع طبیعی بود ولی با شروع قرن جدید، عامل دانش به عنوان عاملی درونزا و موثر بر رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. در اقتصاد امروزی، شرایط بسیار متفاوت شده و همه چیز حول کانون دانش در حال چرخش است، به طوری که توسعه در سالهای اخیر بیشتر بر مبنای دانش صورت می گیرد. اقتصاد دانش بنیان حاصل فراگیر شدن دانش در سطح جهان و ارتباط نزدیک آن با توسعه می باشد. از آنجاییکه توسعه هرچه بیشتر صنایع پایین دستی در صنعت پتروشیمی جزو استراتژی‌ها و رویکرد‌های اصلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یکی از راهکار‌های موثر برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال می باشد؛ سرمایه گذاری در پایین دست پتروشیمی به دلیل ایجاد ارزش افزوده بالا، مطمئن و سودآور و عامل ایجاد اشتغال مولد خواهد بود؛ همچنین گسترش صنایع پایین دستی و تکمیلی پتروشیمی از مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود که به حمایت‌ و پشتیبانی ویژه نیاز دارد.

   ایده های نو و کسب و کارهای جدید نیازمند فضاي كاري مناسب، خدمات حرفه‌اي كسب ‌و كار، زيرساخت‌هاي فني مطمئن، راهنمايي و مربيان مجرب، نيروي انساني مورد نياز و تداوم هم‌افزايي و يادگيري در يك مكان جغرافيايي متمركز، هدف اصلي ایجاد کارخانه نوآوری سگال در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. این مجتمع بر اساس طرح معماری تفصیلی و طبق پروانه فعالیت صادره، در زمینی به مساحت 11/300 متر مربع در استان خوزستان، شهر بندر امام خمینی، سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در دست احداث می باشد.

 

 

 

 


مجتمع نوآوری سگال